Stopka Redakcyjna

Właściciel Firmy

Emanuel Bielecki

EMAN-TEX Tkaniny techniczne Artykuły Żeglarskie

ul. Fryderyka Chopina 64

67-200 GłogówKontakt:

 

Telefon: +48 (76) 726 00 70

Fax:       +48 (76) 726 00 70

Komórka: +48 (0 ) 501195509

E-Mail:          biuro@emantex.pl
NIP i Regon

EU Nip: PL6931092935

Regon 390439340

 Osoba odpowiadająca za treść zamieszczonych informacji na podstawie paragrafu § 7, ustep.1  za zamieszczane przez nas treści, zgodnie z obowiązującymi ustawami. :

Emanuel Bielecki

ul. Fryderyka Chopina 64

67-200 GłogówInformacje prawne: prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami prawnymi.

& 1 : Znaczenie INFORMACJI PRAWNEJ

Niniejsza informacja ma na celu określenie zakresu udostępniania internautom strony www.emantex.pl oraz warunki dostępu i korzystania z tej strony www. Każde połączenie się ze stroną www.emantex.pl powinno być zgodne z wytycznymi zawartymi w niniejszej informacji prawnej. Emantex zastrzega sobie prawo zmian lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie. Dostęp oraz użytkowanie strony www.emantex.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszej informacji prawnej. Jeżeli nie zgadzacie się z klauzulami opisanymi poniżej prosimy o nie korzystanie z naszej strony..

 

& 2 : Dostęp do STRONY INTERNETOWEJ

EMANTEX dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była zawsze dostępna.Z powodu działań technicznych, aktualizacji oraz innych powodów dostęp do strony www może być utrudniony. EMANTEX nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za przerwy w dostępie do strony oraz powiązane z tym faktem konsekwencje dla internautów.

& 3 : PRAWA WŁASNOŚCI w oparciu o ochronę baz danych  Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402

Zawartość (dane, informacje, ilustracje, logo, itd.) pojawiające się lub dostępne na stronie www.emantex.pl są wyłączną własnością ich autorów. Kopiowanie, przetwarzanie, wystawianie, wykorzystywanie, przekształcanie, modyfikacja, rozpowszechnianie częściowe lub całkowite strony będącej własnością EMANTEX przez osoby postronne, niezależnie od rodzaju tego rozpowszechniania, jest nielegalne.Logo są znakami firmowymi.

& 4 : WYKORZYSTANIE DOKUMENTÓW

Żaden z dokumentów pochodzących ze strony www.emantex.pl nie może być kopiowany, przetwarzany, publikowany, przegrywany, przesyłany pocztą, przekazywany lub dystrybuowany w dowolny sposób, za wyjątkiem zwykłego nagrania dokumentów na komputerze do własnego wykorzystania do użytku w celach innych niż handlowe. Prawa własności muszą być przestrzegane. Zmiany i modyfikacje dokumentów lub ich zastosowanie w innym celu oznaczają naruszenie praw własności EMANTEX lub osób trzecich..

& 5 : POCZTA ELEKTRONICZNA

Aby komunikować się z EMANTEX za pomocą poczty elektronicznej, internauci powinni wypełnić formularze korespondencji elektronicznej na stronie www.emantex.pl. Odpowiedzi przesyłane przez EMANTEX za pomocą poczty elektronicznej nie mogą być wykorzystywane jako oficjalne stanowisko EMANTEX w danej sprawie, nie mogą również stanowić dowodu na prowadzenie działań reklamowych, promocyjnych lub handlowych na terenie kraju pochodzenia internauty otrzymującego odpowiedź.

 

& 6 : OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

EMANTEX zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany zawartości strony bez uprzedzenia. EMANTEX nie będzie odpowiadał za rozpowszechnianie się wirusów lub usterek pojawiających się na sprzęcie internautów, jeżeli nie będzie to spowodowane winą umyślną EMANTEX. Użytkownik strony powinien przedsięwziąć wszelkie środki w celu zabezpieczenia własnych danych i/lub oprogramowania przed rozprzestrzenianiem się ewentualnych wirusów z sieci Internetu. W żadnym wypadku EMANTEX, jego pracownicy, dostawcy lub partnerzy wymienieni na swojej stronie, nie mogą być uważani za winnych, lub za wszelkie inne działania, szkody pośrednie lub bezpośrednie, przypadkowe lub nieprzypadkowe niezależnie od rodzaju szkody (finansowa lub handlowa) wynikające z korzystania ze strony internetowej lub w przypadku jakichkolwiek informacji uzyskanych na stronie www.
© 2013. EMAN-TEX Tkaniny Techniczne Artykuły Żeglarskie. Wszystkie praw