Zapytania ofertowe 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 08.09.2017

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt.  "Wsparcie innowacyjności firmy EMAN – TEX Tkaniny Techniczne Artykuły Żeglarskie Emanuel Bielecki" zapraszamy do składania ofert.

owiadczenie_1.pdf
zapytanieofertowe.pdf

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 08.09.2017 informujemy że wygrała oferta firmy Prodim International BV, Lagedijk 26 5705 BZ Helmond  Holandia VAT nr NL811306732B01